Σύστημα καυσίμων Trateo Ltd.

Το κύριο καθήκον των κινητήρων εσωτερικής καύσης παροχή καυσίμου είναι να γεμίσει τον κύλινδρο με καύσιμο και τον αέρα με τρόπο που να εξασφαλίζει τη σωστή πορεία της καύσης και, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη στιγμιαία φορτίο κινητήρα, δηλαδή κατά μία ποσότητα για να αναπτύξουν τη θερμότητα. Μέχρι πρόσφατα, υπήρχαν δύο βασικοί τρόποι παροχής κινητήρων: καρμπυρατέρ και χύτευση με έγχυση. Οι καρμπυρατέρ λόγω των πολυάριθμων ελλείψεων και ατελειών χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Στο σύστημα έγχυσης, καύσιμο εγχέεται από την αντλία έγχυσης κατά την διάρκεια της διαδρομής συμπίεσης, λίγο πριν φθάσει στο ανώτερο άκρο του εμβόλου θέση.